הערכות שווי

לאירועים המשמעותיים

בחייהן של חברות

בחברה אין רגע דל, כל רגע הוא רגע דינמי. אולם, ישנם רגעים מסוימים בחייהם של ארגונים וחברות, שהם קצת משמעותיים יותר. ברגעים הללו, אתם צריכים לעצור לרגע את המירוץ ולהבין כמה בעצם החברה שווה. בחברות ציבוריות, אין כל קושי לדעת בכל רגע נתון מהו שווי החברה על פי שווי השוק, אולם מה עושים כשמדובר בחברה פרטית? במקרה כזה, מומלץ לפנות למעריך שווי מקצועי, בעל ניסיון שזו ההתמחות העיקרית שלו. הערכת שווי אופטימלית עשויה לקדם את האירוע לשביעות רצונכם וגם לחסוך לכם לא מעט כסף.

מקרים בהם יש צורך בהערכת שווי חברה

קניית/מכירה חברה

על מנת לבצע עסקה כלכלית הוגנת בעת רכישה או מכירה של חברה, כדאי לאמוד את שווי החברה בצורה מדויקת.

מיזוג/פיצול חברות

יש להעריך את שווי המניות של כל אחת מן החברות המתמזגות וזאת לצורך עמידה ביחסי מיזוג נדרשים על ידי רשויות המס. אי עמידה ביחסי המיזוג עלולה לגרור "תאונת מס".

הורשת מניות של חברה

במקרים מסוימים כגון חלוקת רכוש או צוואה, כאשר אחד או יותר מהנכסים הוא חברה, יש צורך בהערכת שווי על מנת לחלק את הרכוש באופן שוויוני.

התדיינות עם רשויות המס

בעסקאות מסוימות כדוגמת מתן תמריץ מניות או אופציות לעובדים, מעורבות בעלי עניין, מיזוגים וכו' אנו נדרשים להציג הערכת שווי של חברה על פיה בוצעה העסקה.

חלוקת רכוש בעת גירושין

במקרים של גירושין, נדרשת הערכת שווי נכסים, על מנת לחלק את הרכוש באופן הוגן.

רישום בדוחות הכספיים

על פי כללי החשבונאות, על חברה לרשום את השווי ההוגן של מניות המוחזקות על ידה. אי עמידה בכללים הללו עשויה לפגום בטיב הדוחות הכספיים על כל המשתמע מכך לרבות סנקציות משפטיות.

צרו קשר

למתן יעוץ עוד היום ללא התחייבות

בין לקוחותינו:

הערכת שווי חברה- תועלות:

הערכת שווי הינה כלי עזר למשא ומתן בעת רכישה / מכירה

תכנון מס אפקטיבי המוביל לחיסכון כספי

ביצוע עסקאות כלכליות הוגנות

עמידה בכללי חשבונאות

צמצום סיכונים הנובעים מחוסר מידע

צרו קשר

למתן יעוץ עוד היום ללא התחייבות

קיימות מספר שיטות עיקריות להערכת שווי חברות:

גישת השוק

שיטת ההשוואה לעסקאות דומות - על פי גישה זו, אם בוצעו עסקאות דומות, בנכס עצמו, או בנכסים דומים, בתנאים דומים ובפרק זמן סביר, ניתן להשתמש במחיר בפועל שנקבע בעסקאות אלו לצורך אינדיקציה באשר לערך הנכס הנדון.

גישת העלות

שיטת השווי הנכסי (NAV) - שיטה זו מתבססת על שווי נכסי העסק בניכוי התחייבויותיו, כפי שמשתקפים במאזנו, תוך ביצוע התאמות ותיקונים לנכסים והתחייבויות שאינם מופיעים בשווים ההוגן. שיטה זו מתאימה בעיקר לעסקים בעלי נכסים מוחשיים רבים, כדוגמת חברות אחזקה או חברות נדל"ן.

גישת הרווח

שיטת היוון תזרים מזומנים (DCF) - שיטת היוון תזרימי המזומנים (Discounted Cash Flow method) מבוססת על הערכת יכולתו של העסק להפיק מנכסיו התפעוליים מזומנים, שערכם מהווה ערך חלופי, בדרך כלל, גבוה יותר, לערכם של הנכסים התפעוליים עצמם.

שיטת המכפיל

שיטת המכפיל הינה שיטה פשוטה בה מחושב שווי ההון העצמי על יד שימוש במכפילים של חברות ציבוריות אשר השווי שלהן ידוע. מכפילים מקובלים הינם מכפיל ההכנסות, מכפיל ה- EBITDA, מכפיל הרווח התפעולי ומכפיל הרווח לפני מס. השיטה הינה פשוטה ליישום אך טובה לשימוש בעיקר לצורכי בדיקה.

תהליך הערכת שווי חברה
בשלושה שלבים:

שלב 1

בחלקו הראשון של התהליך, מתבצע איסוף הנתונים. אנו מספקים לכם רשימת שאלות מסודרת, המובילה לרשימת נתונים ודו"חות שיש לאסוף לשם ביצוע הערכת השווי.

שלב 2

בחלקו השני של התהליך מבוצע ניתוח הנתונים על ידינו ובניית תחזיות פיננסיות לעתיד. בפגישה מסודרת, נציג בפניכם את התחזיות ונבחן יחד את סבירותן.

שלב 3

בחלקו השלישי של התהליך, אנו מכינים טיוטא מלאה של הערכת השווי, הכוללת מידע אודות החברה, מתודולוגיה, תחזיות פיננסיות והערכת שווי מניות החברה. לאחר התייחסות הלקוח וגיבוש נוסח סופי, מועברת הערכת השווי הסופית אל הלקוח.

אודותינו

אנו בחברת 'ניב סביון יעוץ בע"מ' מסייעים ללקוחותינו לקבל החלטות כלכליות מושכלות הנשענות על מקצועיות וניסיון רב שנים. בין לקוחותינו נמנים חברות ציבוריות, חברות פרטיות משרדי עורכי דין, רואי חשבון, סטארט-אפים ואנשים פרטיים. החברה עוסקת בתחום משנת 2002, ומצטיינת במתן שירות אישי במקצועיות ויעילות רבה.

ניב סביון – MBA במגמת מימון וחשבונאות, ו- .B.Sc בהנדסה מכאנית מאוניברסיטת תל אביב. בעל ניסיון של מעל 18 שנים בייעוץ כלכלי ופיננסי לחברות פרטיות וציבוריות בארץ ובחו"ל.

ניב סביון

צרו איתנו קשר

משרד: 03-9522221 | נייד: 0505767777
מייל: niv@nivsavion.co.il
כתובת: מנחם בגין 74 תל אביב
www.nivsavion.co.il

Scroll Up